Επεμβάσεις Μετά από Μεγάλη Απώλεια Βάρους

Η αποκατάσταση του σωματικού περιγράμματος πρέπει να γίνεται σταδιακά και να αποφεύγεται ο συνδυασμός πολλών χειρουργικών επεμβάσεων. Αυτό γιατί με την παράταση του  εγχειρητικού χρόνου, αυξάνονται και τυχόν επιπλοκές όπως απώλεια αίματος, θρόμβωση, επιμόλυνση και διάσπαση του χειρουργικού τραύματος.

Επεμβάσεις Μετά από Μεγάλη Απώλεια ΒάρουςΗ παχυσαρκία αποτελεί σήμερα μια παγκόσμια επιδημία. Αδιαμφισβήτητα, ένα παχύσαρκο άτομο, εκτός από την αντιμετώπιση αισθητικών αλλά και αρκετές φορές ψυχολογικών προβλημάτων, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει και προβλήματα υγείας αφού αποδεδειγμένα η παχυσαρκία αποτελεί πολύ σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση νοσογόνων καταστάσεων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και οι καρδιοπάθειες. Γι’ αυτούς τους λόγους, ο αριθμός των παχύσαρκων ατόμων που καταφεύγουν σε επεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής με σκοπό την απώλεια σωματικού βάρους, έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, μετά την απώλεια βάρους, παραμένει περίσσεια δέρματος και λίπους σε διάφορα σημεία του σώματός του που θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση του σωματικού περιγράμματος.

  • Πριν την επέμβαση
Προεγχειριτικά θα πρέπει να γίνεται μια εξατομικευμένη και ενδελεχή εκτίμηση του προβλήματος από τον πλαστικό χειρούργο, ο οποίος θα προβεί σε προσεκτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της επέμβασης και οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ορθά όσον αφορά σε όλες τις πτυχές των χειρουργικών επεμβάσεων έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, μέσω της συνεργασίας του ιατρού με τον ασθενή.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις προγραμματίζονται να γίνουν όταν το σωματικό βάρος σταθεροποιηθεί στα ιδανικά ή περίπου στα ιδανικά επίπεδα για περισσότερο από 6 μήνες. Τυχόν παθήσεις που ενδεχομένως συνυπάρχουν λόγω της νόσου της παχυσαρκίας, όπως αναιμία, σακχαρώδης διαβήτης και αρτηριακή υπέρταση θα πρέπει να ρυθμιστούν ενώ συστήνεται η διακοπή του καπνίσματος για κάποιο χρονικό διάστημα. Η αποκατάσταση του σωματικού περιγράμματος πρέπει να γίνεται σταδιακά και να αποφεύγεται ο συνδυασμός πολλών χειρουργικών επεμβάσεων. Αυτό γιατί με την παράταση του εγχειρητικού χρόνου, αυξάνονται και τυχόν επιπλοκές όπως απώλεια αίματος, θρόμβωση, επιμόλυνση και διάσπαση του χειρουργικού τραύματος.

Χειρουργικές Επεμβάσεις

  • Πλαστική ανόρθωσης του κορμού
Αποτελεί ίσως την πιο αποτελεσματική επέμβαση μετά από την απώλεια μεγάλου βάρους, και δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για τη δημιουργία ενός ελκυστικού και αισθητικού σώματος. Περιλαμβάνει μια κυκλική αφαίρεση της περίσσειας δέρματος και λίπους καθ’ όλη την περίμετρο του κατώτερου τμήματος του κορμού, δηλαδή την οπίσθια επιφάνεια του κορμού και την κοιλιά. Έτσι, επιτυγχάνεται η διόρθωση του περιγράμματος της κοιλίας και της οπίσθιας επιφάνειας του κορμού, η ανόρθωση των γλουτών, του εφηβαίου, της πρόσθιας και έξω επιφάνειας των μηρών, ενώ ασκείται ευεργετική δράση στη θέση της πτυχής κάτω από το μαστό. Γι’ αυτό, θεωρείται φρόνιμο να προηγείται αυτή η επέμβαση όλων των άλλων επεμβάσεων αποκατάστασης, ούτως ώστε να ωφεληθούν τα μέγιστα οι γειτονικές ανατομικές περιοχές του σώματος. Πρόκειται για μια εκτεταμένη επέμβαση που μπορεί να διαρκέσει 4 με 5 ώρες και είναι πιο καλύτερα να μη συνδυάζεται με άλλη χειρουργική επέμβαση.

εικ. 2.jpg εικ. 1.jpg

  • Ανόρθωση Γλουτών
Η ανύψωση των γλουτών επιτυγχάνεται με την πλαστική ανόρθωσης του κορμού. Στην περίπτωση που οι γλουτοί παρουσιάζονται επιπεδωμένοι, είναι δυνατό να αυξηθεί το μέγεθος τους με μεταμόσχευση λίπους. Η λήψη του λίπους μπορεί να γίνει στα πλαίσια μιας λιποαναρρόφησης επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τόσο την ανύψωση, όσο και τη βελτίωση της γραμμής της περιοχής που έγινε η λιποαναρρόφηση.

  • Ανόρθωση Μηρών
Παρόλο που υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να ανορθώσουν μεμονωμένα την πλάγια περιοχή των μηρών, χρησιμοποιώντας ορατές τομές στο πάνω τμήμα του μηρού, είναι καλυτέρα αυτό να γίνεται στα πλαίσια μιας πλαστική ανόρθωσης του κορμού. Με αυτή τη μέθοδο, αποφεύγονται τομές στο εξωτερικό μέρος του μηρού που πολλές φορές μπορεί να είναι ορατές. Σε εντόπιση όμως της περίσσειας του δέρματος στην έσω επιφάνεια των μηρών πρέπει να γίνει μια εγκάρσια τομή στο ύψος της βουβωνικής πτυχής, και σε βαρύτερες χαλαρώσεις μια κάθετη τομή κατά μήκος της έσω επιφάνειας του μηρού μέχρι το γόνατο για να επετεύχθη η επιθυμητή σύσφιξη των μηρών.

thighlift2.jpg εικ 3.jpg

  • Βραχιοπλαστική
Μερικές φόρες όταν η συγκέντρωση λίπους και η χαλάρωση της περιοχής είναι περιορισμένη, μια απλή λιποαναρρόφηση είναι αρκετή για να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε περιπτώσεις όμως μεγάλης περίσσειας δέρματος στους βραχίονες, είναι αναγκαίο το δέρμα να αφαιρεθεί με μια ατρακτοειδή τομή κατά την έσω επιφάνεια των βραχιόνων που φτάνει σχεδόν από των αγκώνα μέχρι τη μασχάλη. Αυτή η τομή όμως δεν μπορεί να κρυφτεί σε κάποια πτυχή του σώματος και μερικές φόρες μπορεί να είναι ορατή.

εικ 4.jpg
BEFORE
AFTER
Χρόνος ανάρρωσης
2-3 εβδομάδες
Τιμή
5000-6500 ευρώ
Τύπος αναισθησίας
Γενική αναισθησία
©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.