Μεταμόσχευση λίπους

Η αυτομεταμόσχευση λίπους είναι μια τεχνική της πλαστικής χειρουργικής που χρησιμοποιείται σε διάφορες καταστάσεις, όπως αυξητική μαστών, αυξητική γλουτών, κλπ. Με τη βελτίωση της τεχνικής και της διαδικασίας τα τελευταία χρόνια, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί και προσφέρει πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αυξητική στήθους.

Πως γίνεται η Αυξητική Στήθους με λίπος;

Αρχικά γίνεται λιποαναρρόφηση σε περιοχές όπου υπάρχει περίσσια ανεπιθύμητου λίπους. Μετά από ειδική επεξεργασία, το λίπος τοποθετείται σε σύριγγες και εγχέεται στην περιφέρεια του μαστού. Τοποθετείται γύρω από τον αδένα, δηλαδή όχι μέσα σε αυτόν ώστε να μην τον επηρεάζει. Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία και η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της την ίδια μέρα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μέρος του λίπους που έχει εμφυτευτεί θα απορροφηθεί σε ποσοστό 10-20%. Για αυτό και κάποιες φόρες μπορεί να χρειαστεί δεύτερη ή και τρίτη μεταμόσχευση λίπους μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί νοουμένου ότι η ασθενής διαθέτει περίσσεια λίπους, που μπορεί να λάβει ο πλαστικός χειρουργός και να εκτελέσει την μεταμόσχευση.

Υπέρ και κατά της αυξητικής μαστών με εμφυτεύσεις λίπους:

Μειονεκτήματα:

• Συνήθως χρειάζονται πάνω από μία φορές. Η διαδικασία γίνεται κατά στάδια. Άρα είναι αναγκαίο κάποιο χρονικό διάστημα μερικών μηνών ή και έτους για να ολοκληρωθεί.

• Δεν αξιοποιείται όλη η ποσότητα λίπους που εμφυτεύεται. Κάποιο ποσοστό του λίπους που τοποθετείται, θα απορροφηθεί από τον οργανισμό.

• Η παρουσία περίσσιας λίπους είναι απαραίτητη για να διενεργηθεί η διαδικασία.

Πλεονεκτήματα:

• Η διαδικασία γίνεται με χρήση ιστού που προέρχεται από το ίδιο το σώμα της γυναίκας.

• Ελάχιστη πιθανότητα επιπλοκών, γιατί πρόκειται για ουσία του ίδιου του οργανισμού.

• Ένα μέρος του λίπους που τοποθετείται θα απορροφηθεί, αλλά αυτό που παραμένει, θα παραμείνει για πάντα.

• Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι χωρίς κόστος, διότι προσφέρεται από την ίδια την ενδιαφερόμενη. Άρα στο κόστος της επέμβασης δεν περιλαμβάνεται κόστος ενθέματος.

• Η μετεγχειρητική περίοδος δεν έχει ιδιαίτερο πόνο.

• Στην πράξη η γυναίκα κάνει δύο επεμβάσεις σε μία. Δηλαδή αφαιρεί το τοπικό πάχος με τη λιποαναρρόφηση, αλλά αυξάνει και το στήθος της.


Χρόνος ανάρρωσης
3-5 ημέρες
Τιμή
2500-2800 ευρώ
Τύπος αναισθησίας
Τοπική αναισθησία, Υπνοχάλαση
©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.